نحوه ورود به سامانه وایمکس  

برای ورود به سامانه و پیگیری خدمات شبدیز کافی است  کد رهگیری  که به هنگام ثبت نام به شما ارائه شده را به همراه کد ملی به عنوان رمز وارد نمایید. 

دقت نمایید که کدملی را بدون خط تیره و فاصله بزنید.در غیر اینصورت شما نمی توانید وارد شوید.

همچنین در صورت فراموشی کدرهگیری یا رمز عبور می توانید با پشتیبانی شبدیز تماس بگیرید.

تلفن تماس :               32601